Důležité dokumenty

Než nás navštívíte, přečtěte si dokumenty, které se Vás budou týkat od 1.dubna 2012 (není to Apríl).

Dokument Obsah dokumentu
Nová pravidla Důležité informace o nových právech a povinnostech při poskytování zdravotní péče od 1.4.2012

Vnitřní řád Vnitřní řád zdravotnického zařízení obsahuje běžné provozní postupy platné pro pacienty a personál zdravotnického zařízení

Varianty služeb Poučení pro pacienty o rozdílech mezi základní a ekonomicky náročnější variantou některých zdravotních služeb

Ceník služeb 2021 Seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění včetně seznamu ekonomicky náročnějších variant
Rizikové služby Seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas

Souhlas se službou Formulář - Souhlas s poskytnutím zdravotní služby pacientovi
(nutný pro poskytnutí rizikové služby)
Nesouhlas se službou Formulář - Nesouhlas s poskytnutím zdravotní služby
(vyžadován při odmítnutí očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění)
Služby bez doprovodu Formulář - Souhlas rodičů pacienta staršího 15 let s poskytováním zdravotních služeb bez doprovodu
(nutný pro poskytnutí zdravotní služby nezletilému pacientovi staršímu 15 let bez doprovodu zákonného zástupce)
Určení oprávněných osob Formulář - Určení osob, které mohou přijímat informace o zdravotním stavu pacienta
(nutný pokud nezletilého pacienta doprovází k lékaři jiná osoba než zákonný zástupce - např.babička)


KOMPAS Milevsko, Dům obchodu a služeb, Komenského 1219, 399 01 Milevsko
mail: kompas@milevsko.cz      http://kompas.milevsko.cz      tel/fax: 382 52 13 14

Sdružení českých spotřebitelů 5.12.2018 udělilo společnosti Kompas Milevsko s.r.o. cenu Spokojený zákazník