Žádost o registraci pacienta k lékaři


Pacient
Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo (datum narození):
Pacient je: Novorozenec   Nezletilý   Svéprávný
Zástupce pacienta
Jméno:
Příjmení:
Vztah k pacientovi:
Kontakty pacienta (zástupce)
Telefon:
E-mail:
Bydliště
Ulice a číslo:
Obec:
PSČ:
Zdravotní pojišťovna
Druh zdravotního pojištění:
Název pojišťovny:
Dosavadní registrující lékař
Jméno:
Příjmení:
Ulice a číslo:
Obec:
Poznámka
Toto pole ponechte prosím nevyplněné:


KOMPAS Milevsko, Dům obchodu a služeb, Komenského 1219, 399 01 Milevsko
mail: kompas@milevsko.cz      http://kompas.milevsko.cz      tel/fax: 382 52 13 14

Sdružení českých spotřebitelů 5.12.2018 udělilo společnosti Kompas Milevsko s.r.o. cenu Spokojený zákazník