Příbalové letáky očkovacích látek

Rizika očkování Poučení o přínosech a rizicích očkování a neočkování otevřít
OL Priorix Očkovací látka proti Spalničkám, Příušnicím, Zarděnkám - příbalový leták otevřít
OL Priorix Tetra Očkovací látka proti Spalničkám, Příušnicím, Zarděnkám a Planým neštovicím - příbalový leták otevřít
OL Adacel Očkovací látka proti Záškrtu, Tetanu, Černému kašli - příbalový leták otevřít
OL Adacel Polio Očkovací látka proti Záškrtu, Tetanu, Černému kašli, Polio-myelitidě - příbalový leták otevřít
OL Boostrix Očkovací látka proti Záškrtu, Tetanu, Černému kašli - příbalový leták otevřít
OL Boostrix Polio Očkovací látka proti Záškrtu, Tetanu, Černému kašli, Dětské obrně - příbalový leták otevřít
OL Infanrix Očkovací látka proti Záškrtu, Tetanu, Černému kašli - příbalový leták otevřít
OL Infanrix Hexa Očkovací látka proti Záškrtu, Tetanu, Černému kašli, Dětské obrně, ®loutence B, Hemofilus Influense B - příbalový leták otevřít
OL Imovax Polio Očkovací látka proti Dětské obrně - příbalový leták otevřít
OL Havrix Očkovací látka proti žloutence typu A - příbalový leták otevřít
OL Engerix B 10/20 Očkovací látka proti žloutence typu B - příbalový leták otevřít
OL Twinrix Paediatric Očkovací látka proti žloutence typu A a B - příbalový leták otevřít
OL Rotarix Očkovací látka proti rotavirovým infekcím - příbalový leták otevřít
OL Rotateq Očkovací látka proti rotavirovým infekcím - příbalový leták otevřít
OL MMR Vaxpro Očkovací látka proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím - příbalový leták otevřít
OL Tetavax Očkovací látka proti tetanu - příbalový leták otevřít
OL Synflorix Očkovací látka proti pneumoniálním infekcím - příbalový leták otevřít
OL Prevenar 13 Očkovací látka proti pneumoniálním infekcím - příbalový leták otevřít
OL Cervarix Očkovací látka proti lidskému papilomaviru - příbalový leták otevřít
OL Gardasil Očkovací látka proti lidskému papilomaviru - příbalový leták otevřít
OL Gardasil 9 Očkovací látka proti lidskému papilomaviru - příbalový leták otevřít
OL Bexsero Očkovací látka proti meningokokům skupiny B - příbalový leták Při zahájení do 6.měsíce věku nově hradí ZP otevřít
OL Trumenba Očkovací látka proti meningokokům skupiny B - příbalový leták otevřít
OL Nimenrix Očkovací látka proti meningokokům skupin A, C, W, Y - příbalový leták Při zahájení ve 2.roce věku nově hradí ZP otevřít
OL Menveo Očkovací látka proti meningokokům skupin A, C, W135 a Y - příbalový leták otevřít
LL Penicilin G Léčebná látka Prokain Penicilin G - prášek pro přípravu injekční suspenze - příbalový leták otevřít


KOMPAS Milevsko, Dům obchodu a služeb, Komenského 1219, 399 01 Milevsko
mail: kompas@milevsko.cz      http://kompas.milevsko.cz      tel/fax: 382 52 13 14

Sdružení českých spotřebitelů 5.12.2018 udělilo společnosti Kompas Milevsko s.r.o. cenu Spokojený zákazník