Informace pro pacienty

Malé rady při nemoci dítěte

Co je registrace a k čemu slouží?

Jak mám postupovat při narození dítěte?

Kdy a jak k vám mohu přeregistrovat dítě od jiného lékaře?

Kdy a jak mohu od vás přeregistrovat dítě k jinému lékaři?

Kdy a jak mám dítě objednat na preventivní prohlídku?

Jak mám postupovat při objevení příznaků nemoci?

S kým mohu poslat dítě k lékaři?

Kdy a jak mohu požádat o návštěvu lékaře doma?

Jaké změny mám lékaři oznamovat?

Mohu požádat o vystavení elektronického receptu?

K jakým zdravotním službám je nutný písemný souhlas?

Potřebuji potvrdit zdravotní způsobilost k nějaké činnosti

Potřebuji potvrdit přihlášku do školy nebo jiný doklad

Potřebuji ohodnotit následky úrazu pro pojišťovnu

Kdo má přístup k mé zdravotnické dokumentaci?

Jak je zajištěna ochrana mých osobních údajů?KOMPAS Milevsko, Dům obchodu a služeb, Komenského 1219, 399 01 Milevsko
mail: kompas@milevsko.cz      http://kompas.milevsko.cz      tel/fax: 382 52 13 14

Sdružení českých spotřebitelů 5.12.2018 udělilo společnosti Kompas Milevsko s.r.o. cenu Spokojený zákazník