- O firmě Kontakty
> Výpočetní technika > O firmě

KOMPAS Milevsko - prodej a servis výpočetní a telekomunikační techniky

  U nás můžete podepsat petici za slušného premiéra a slušnou vládu


[ + ] Přehled činností

[ + ] Volná místa

[ - ] Provozní doba

Pondělí 8 - 1213 - 17
Úterý 8 - 1213 - 17
Středa 8 - 1213 - 17
Čtvrtek 8 - 1213 - 17
Pátek 8 - 1213 - 17

[ + ] Kontakty

[ + ] Všeobecné obchodní podmínky

[ - ] Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje postup vyřizování reklamací mezi kupujícím (dále jen Zákazník) a prodávajícím (dále jen Dodavatel) při prodeji zboží v internetovém obchodě dodavatele. Odchylný postup může být stanoven dohodou mezi zákazníkem a dodavatelem. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené zákazníkem od dodavatele.

Záruční lhůta

Dodavatel ručí za dodané zboží po dobu zákonem stanovené záruční lhůty. Dodavatel se zavazuje dodržet záruční lhůtu výrobce, pokud je delší než lhůta zákonná. Záruční lhůta výrobce je uvedena v detailu každého produktu nabízeného v internetovém obchodě. Záruční lhůta se počítá od data vystavení dodacího listu a přerušuje se od data uplatnění reklamace do data vyřízení reklamace.

Uplatnění reklamace

Reklamaci lze uplatnit osobně v provozovně dodavatele v provozní době, t.j. ve všední dny od 8:00 do 12:00 h a od 13:00 do 17:00 h nebo v sobotu od 8:00 do 11:00 h. Reklamaci lze uplatnit také prostřednictvím zásilky zaslané dodavateli, přičemž den doručení je dnem uplatnění reklamace. Náklady na doručení reklamace dodavateli nese zákazník. Při uplatnění reklamace zákazník uvede důvod reklamace a předloží dodavateli reklamované zboží v originálním balení včetně veškerého příslušenství, nákupních a průvodních dokladů. V případě, že reklamace nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, může ji dodavatel odmítnout jako neoprávněnou.

Vyřízení reklamace

Dodavatel vyřídí reklamaci zboží v zákonné lhůtě. Uzná-li reklamaci jako oprávněnou, vyřídí ji dle svého rozhodnutí buď opravou nebo výměnou zboží nebo zrušením kupní smlouvy. Zároveň vyzve zákazníka k osobnímu odběru zboží nebo na jeho žádost zašle vyřízenou reklamaci zákazníkovi. Dopravu zboží k zákazníkovi hradí zákazník.

KOMPAS Milevsko, Dům obchodu a služeb, Komenského 1219, 399 01 Milevsko
mail: kompas@milevsko.cz      http://kompas.milevsko.cz      tel/fax: 382 52 13 14