- Počítače
> Výpočetní technika > Počítače
Poradce s výběrem počítače

Montáž, prodej a servis počítačů

[ + ] Jaké počítače prodáváme

[ + ] Jaké služby k počítačům poskytujeme

[ - ] Referenční listina - Kdo jsou naši zákazníci?

Mezi odběratele našich počítačů a počítačových řešení patří firmy i domácnosti především z regionu Milevsko a okolí. Řada z nich u nás nakupuje opakovaně, takže se domníváme, že jsou s našimi výrobky a službami spokojeni. Kompletní výčet všech zákazníků by byl příliš dlouhý, proto zde uvádíme zkrácený seznam v abecedním pořadí formou referenční listiny.


KOMPAS Milevsko, Dům obchodu a služeb, Komenského 1219, 399 01 Milevsko
mail: kompas@milevsko.cz      http://kompas.milevsko.cz      tel/fax: 382 52 13 14

Sdružení českých spotřebitelů 5.12.2018 udělilo společnosti Kompas Milevsko s.r.o. cenu Spokojený zákazník