- O firmě Kontakty
> Výpočetní technika > O firmě

KOMPAS Milevsko - prodej a servis výpočetní a telekomunikační techniky

[ + ] Přehled činností

[ + ] Volná místa

[ + ] Provozní doba

[ + ] Kontakty

[ + ] Všeobecné obchodní podmínky

[ - ] Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje postup vyřizování reklamací mezi kupujícím (dále jen Zákazník) a prodávajícím (dále jen Dodavatel) při prodeji zboží v internetovém obchodě dodavatele. Odchylný postup může být stanoven dohodou mezi zákazníkem a dodavatelem. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené zákazníkem od dodavatele.

Záruční lhůta

Dodavatel ručí za dodané zboží po dobu zákonem stanovené záruční lhůty. Dodavatel se zavazuje dodržet záruční lhůtu výrobce, pokud je delší než lhůta zákonná. Záruční lhůta výrobce může být uvedena v záručním listě nebo v detailu produktu nabízeného v internetovém obchodě. Není-li záruční lhůta výrobce uvedena nebo je kratší než zákonná záruční lhůta, platí zákonná záruční lhůta. Záruční lhůta se počítá od data vystavení nákupního dokladu a přerušuje se od data uplatnění reklamace do data vyřízení reklamace.

Uplatnění reklamace

Reklamaci lze uplatnit osobně v provozovně dodavatele v jeho provozní době. Reklamaci lze uplatnit také prostřednictvím zásilky zaslané dodavateli, přičemž den doručení je dnem uplatnění reklamace. Náklady na doručení reklamace dodavateli nese zákazník. Při uplatnění reklamace zákazník uvede důvod reklamace, požadovaný způsob vyřízení reklamace (opravou, výměnou, vrácením zboží) a předloží dodavateli reklamované zboží, nákupní doklad a záruční list, pokud byl vydán. Jestliže zákazník žádá výměnu nebo vrácení zboží, předloží současně veškeré příslušenství dodané se zbožím. V případě, že reklamace nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, může ji dodavatel odmítnout jako neoprávněnou.

Vyřízení reklamace

Dodavatel vyřídí reklamaci zboží v zákonné lhůtě. Uzná-li reklamaci jako oprávněnou, vyřídí ji dle svého rozhodnutí a zákonem stanovených podmínek buď opravou nebo výměnou zboží nebo zrušením kupní smlouvy. Zároveň vyzve zákazníka k osobnímu odběru zboží nebo k převzetí kupní ceny nebo na jeho žádost zašle opravené nebo vyměněné zboží zákazníkovi. Dopravu opraveného nebo vyměněného zboží k zákazníkovi hradí zákazník.


KOMPAS Milevsko, Dům obchodu a služeb, Komenského 1219, 399 01 Milevsko
mail: kompas@milevsko.cz      http://kompas.milevsko.cz      tel/fax: 382 52 13 14

Sdružení českých spotřebitelů udělilo společnosti Kompas Milevsko s.r.o. Národní cenu Spokojený zákazník