- Tiskárny Náplně
> Výpočetní technika > Tiskárny > Tiskárna netiskne

Co dělat když tiskárna netiskne

[ - ] Je tiskárna zapnutá?

V tomto článku najdete rady jak postupovat, když Vaše tiskárna vůbec netiskne.
Pokud tiskárna tiskne, ale špatně, podívejte se na článek Tiskárna tiskne špatně.

Nejprve se přesvědčte, zda je zapnutý přívod proudu do tiskárny. Na většině tiskáren to signalizuje zelená kontrolka napájení (Power). Nesvítí-li na tiskárně žádná kontrolka, najděte její hlavní vypínač a tiskárnu na chvíli vypněte a znovu zapněte. Nemá-li tiskárna hlavní vypínač, na chvíli ji odpojte a znovu připojte do elektrické zásuvky.

Ozvou-li se z tiskárny po zapnutí nějaké zvuky, je přívod proudu vpořádku. Pokud tiskárna po zapnutí nijak nereaguje, je závada buď ve zdrojové části tiskárny nebo v elektrické zásuvce. Závadu v elektrické zásuvce nejsnáze vyloučíte tím, že do zásuvky zapnete jiný spotřebič (třeba lampičku). Je-li závada ve zdrojové části tiskárny, odneste tiskárnu do servisu.

[ + ] Je v tiskárně správná náplň?

[ + ] Důležité upozornění

[ + ] Podává tiskárna papír?

[ + ] Vystupuje z tiskárny čistý papír?

[ + ] Funguje kopírování?

[ + ] Je tiskárna připojená v počítači?

[ + ] Je tiskárna nainstalovaná v počítači?

[ + ] Není zablokovaná tisková fronta?KOMPAS Milevsko, Dům obchodu a služeb, Komenského 1219, 399 01 Milevsko
mail: kompas@milevsko.cz      http://kompas.milevsko.cz      tel/fax: 382 52 13 14

Sdružení českých spotřebitelů udělilo společnosti Kompas Milevsko s.r.o. Národní cenu Spokojený zákazník