- Tiskárny Náplně
> Výpočetní technika > Tiskárny
Poradce s výběrem tiskárny

Prodej, instalace a servis tiskáren, kopírek a multifunkčních strojů

[ + ] Jaké tiskárny prodáváme

[ + ] Jaké služby k tiskárnám poskytujeme

[ - ] Rozšíření sortimentu

[ - ] Referenční listina - Kdo jsou naši zákazníci?

Mezi naše odběratele tiskáren patří firmy i domácnosti především z regionu Milevsko a okolí. Řada z nich u nás nakupuje opakovaně, takže se domníváme, že jsou s našimi výrobky a službami spokojeni. Zde uvádíme zkrácený seznam v abecedním pořadí formou referenční listiny.


KOMPAS Milevsko, Dům obchodu a služeb, Komenského 1219, 399 01 Milevsko
mail: kompas@milevsko.cz      http://kompas.milevsko.cz      tel/fax: 382 52 13 14

Sdružení českých spotřebitelů udělilo společnosti Kompas Milevsko s.r.o. Národní cenu Spokojený zákazník